Filmy žánru: Životopisný

Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne (Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne) 2020

The Glorias (The Glorias) 2020

Biografický snímek, v hlavních rolích s a , sleduje životní cestu ikony feminismu – Glorie Steinem. Film založený na knize My Life on the Road“ (2015), memoárech, které sepsala sama , se věnuje důležitým životním etapám této ženy, od jejího pobytu v Indii, přes založení časopisu Ms. v New Yorku, její roli na vzestupu amerického hnutí za práva žen v 60. letech 20. století až po celonárodní konferenci žen z roku 1977. Společně se spisovatelkou a aktivistkou Glorií Steinem se však na její životní cestě setkáváme i s dalšími významnými ženami feministického hnutí – Bellou Abzug, Flo Kennedy nebo Dorothy Pitman Hughes.

Rasputin (Raspoutine) 2011

Rasputin. Muž opředený mnoha mýty, pro některé guru a prorok, zachránce ruského impéria a jako léčitel a mystik i zdraví mnoha lidí, pro jiné nepřítel Ruska číslo jedna. Na dvoře poslední ruského měl Rasputin silný vliv, který se opíral především o důvěru pověrčivé , manželky imperátora. Původem ze sibiřské vesnice se tento mystik dostal až na carský dvůr, když zachránil carského syna, v roce 1905. Legendou je i Rasputinova smrt 30. prosince 1916. Atentátníci ho pod vedením knížete Jusupova otrávili cyankáli, které však na něj nepůsobilo, po té několikrát střelili a nakonec hodili do Něvy, kde se, podle pitvy, utopil… Ztvárnění Rasputina hvězdným se setkalo se značnou kritikou. Údajně bylo natáčení řízeno Depardieuem, kterého pověřil samotný . Postava Rasputina vždycky přitahovala nejen historiky, ale i literáty a byla vděčnou látku i pro filmaře. Každopádně Rasputin je zajímavým příspěvkem do této řady. Ve Francii byl film vysílán pouze na televizní stanici France 3 v roce 2011 a prezentován jako televizní historický film. Posléze vyšel na DVD. Naopak v Rusku byl film uveden téměř dva roky po té, v roce 2013, v nové střihové verzi v kinech jako historický velkofilm. Film se natáčel ve městě Puškino nedaleko Petrohradu v Kateřinském a Jusupovském paláci, kde byl Rasputin zavražděn.

Ludwig van Beethoven (Louis van Beethoven) 2020

Geniální hudební skladatel, jehož tvorba i životní postoje bořily dobové konvence… Výpravné životopisné drama představuje geniálního hudebního skladatele skrze tři formativní období života. V roce 1779 se osmiletý Louis“, jak ho oslovuje otec, velice rychle proslaví v rodném Bonnu jako výjimečný hudební talent. O několik let později se jako energický mladík setkává s , což významně ovlivní Beethovenův autorský rukopis i světonázor. V závěru svého života se pak Beethoven uchyluje na statek svého bratra, kde stále tvoří i přes ztrátu sluchu. Podzim života je pro Beethovena zároveň příležitostí ohlédnout se za bouřlivou kariérou, společenskými skandály i ztracenou láskou… Prestižně obsazený koprodukční snímek se natáčel z většiny v České republice, diváci snadno poznají lokace v Praze, Ploskovicích, Brozanech nad Ohří, Libochovicích, Českém Krumlově, Telči či Doksanech. V titulní roli Beethovena se představí populární rakouský herec , jako dospívající skladatel pak a v dětské roli . Česká televize snímek uvádí v české premiéře u příležitosti letošního 250. výročí Beethovenova narození.

Jako letní sníh (Jako letní sníh) 2021

Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisů, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět. Film se natáčel v České republice, ale také v těch místech Evropy, ve kterých jsou nejpatrnější stopy působení Jana Amose, tedy také v Maďarsku, kde se mu podařilo vytvořit životaschopný model výuky pod heslem škola hrou“. Příběh Komenského rámuje jeho rozhovor s malířem Rembrandtem, který kreslil jeho podobiznu. Na základě jejich rozhovoru se před námi odvíjejí jednotlivé epizody Komenského života. Ukazují, že Komenský byl nejenom nesmírně plodným autorem a skvělým myslitelem, ale také člověkem z masa a kostí, člověka láskyplného, sužovaného osobními tragédiemi i tehdejším překotným vývojem evropské společnosti. Ve ztvárnění hlavní role se vystřídají a Švehlíkovi. Významnou roli si zahraje také nebo , který ztvárnil malíře Rembrandta. Literární odkaz Jana Amose Komenského je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla vševěda, objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Režie filmu se ujal , známý filmem , anebo . Film vznikl v koprodukci České televize a společnosti Vistafilm.

Otázky a odpovědi (Quiz Show) 1994

Amerika padesátých let. Každý, kdo má televizi, zná pana Stempela, několikanásobného vítěze zábavné soutěže. Jeho vědomosti jsou fantastické, ovšem jeho obtloustlá postava, chybějící zub a vůbec typický židovský vzhled příliš nevyhovují sponzorovi tohoto velkolepého pořadu. A tak je mu důrazně doporučeno, aby jednu otázku zodpověděl špatně – a jelikož to navíc není zadarmo, pan Stempel to nakonec vzdá… A už je připraven nový hrdina! Úplný prototyp úspěšného, inteligentního a sympatického Američana. Charles Van Doren, syn proslulého spisovatele, je sice zpočátku překvapen, že jsou mu otázky i odpovědi pečlivě připraveny, ale pak na hru přistoupí. Jeho hvězda stoupá, konto se zvětšuje, Amerika jej miluje! Výčitky svědomí vůči otci zaplašit ještě umí, ale z vytrvalého a dotěrného právníka Goodwina už dostane strach a chce vycouvat. Ale ani to už nejde – ve hře je příliš mnoho peněz. A přestože se Charles nakonec odhodlá odhalit šokující zákulisí televizních show a u soudu se přizná, ti zasvěcení dobře vědí, že až skandál zmizí z titulních stran, objeví se na obrazovce další báječná soutěž…

Ježíš Nazaretský E4 (Gesù di Nazareth E4) 1977

Čtyřdílný filmový opus zobrazuje život Ježíše Krista, od jeho narození až k trpké smrti tak, jak o něm vypravovali a psali první apoštolové. Režisér a spoluautor scénáře se však s přední italskou scenáristkou a britským spisovatelem rozhodli zpracovat biblickou legendu také jako příběh člověka na této zemi a rozšířit vyprávění o historický kontext starověké Judey. Kristův život a doba tak ve filmovém zpracování ožívá díky záběrům přímo citující křesťanská vyobrazení i zasazením do skutečných polopouštních lokací. Ježíšovo učení a myšlenky se v Zeffirelliho snímku otevírají širším významům a porozumění. Jejich propletení se strastmi a nadějemi tehdejších obyvatel, stejně jako obavami vládnoucích představitelů země, jež se zmítá v neklidu, ukazují nevyhnutelnost tragického konce i nový začátek lidských dějin…První díl začíná v malé židovské obci, kterou se šíří zpráva o zasnoubení tesaře Josefa s mladou Marií . Silně věřící dívku jedné noci zasáhne vize s božím poselstvím, málokdo jí ovšem věří. Dokonce hrozí, že ji snoubenec kvůli nečekanému těhotenství odvrhne a odsoudí ji tak k smrti. Po rozmluvě s rabínem a díky vlastnímu prozření ale Josef nakonec přijme Marii i dítě za své. Mezitím je vyhlášen census a mladí manželé tak musí cestovat do Betléma. Do pohybu se dává celá země a krajinou také putují tři mudrcové (, a ) následující nebeské znamení. Zprávy o naplňujícím se židovském proroctví a narození Spasitele dorazí až ke králi Herodovi , který se obává vzpoury a nařídí popravu všech betlémských nemluvňat. Marii, Josefovi i právě narozenému dítěti se však podaří hroznému osudu uniknout a z malého Ježíše postupně roste pozoruhodný chlapec. Druhý díl se posunuje o několik let dopředu. Judsku nyní vládne Herodes Antipas , který se musí potýkat s rostoucím počtem radikálních zélótů, ale také vzpurným kazatelem Janem Křtitelem hlásající pokání a příchod spasitele. Právě k Janovi přichází již dospělý Ježíš , aby se od něj nechal pokřtít, a Jan v něm rozpozná svého nástupce. Na Janovu radu se k Ježíšovi připojí jeho první učedníci, Ondřej a Filip, a putují napříč zemí. Mladý kazatel z Nazaretu mezi lidmi hlásá svůj výklad Písma a rovněž jim naslouchá – bohatým, chudým, ctnostným i zatraceným. Postupně se stává duchovním vůdcem podrobeného národa a získává další stoupence i učedníky, jejichž počet se rozroste na dvanáct. Avšak zatímco Ježíšův hlas zní stále silněji, uvězněný Jan Křtitel bude brzy umlčen. Třetí díl sleduje Ježíšovu cestu z galilejských plání do Jeruzaléma. Zprávy o jeho skutcích i slovech se šíří celou zemí, což vzbudí zájem jak u vzbouřeneckých skupin, tak u členů židovské rady starších. Zélóti přemýšlejí, jak jeho učení využít pro ozbrojené povstání a pomstít tak smrt Jana Křtitele. Část Sanhedrinu se naopak obává narušení mocenské rovnováhy, kterou s sebou nový prorok přináší. Samotný Ježíš dál rozmlouvá s každým, kdo mu otevře dveře, a odpouští kajícným. Mezi všemi také Marii Magdalské , která jej věrně následuje. Nakonec se se svými apoštoly vydává na svátek Pesach do hlavní města, přestože tam předpověděl svou smrt. U bran Jeruzaléma ho vítají davy a Jidáš se mezitím snaží přemluvit zákoníka Zeracha , aby jeho mistr mohl promluvit k Sanhedrinu. Ježíšovo kázání v Chrámu a konání zázraků ovšem pobouří řadu kněží, kteří za jeho rouhání žádají tvrdý trest. Čtvrtý díl zobrazuje poslední dny Ježíše Nazaretského na zemi. Po nepokojích v Chrámu hledají proroka i jeho učedníky po celém Jeruzalémě, ale marně. Sanhedrin je ohledně Ježíšova učení rozdělen a velekněz Kaifáš po přímluvách mistra Nikodéma a Josefa z Arimatie dovolí, aby před ně Ježíš předstoupil. V počestnost velerady věří i Jidáš , proto jim vyzradí úkryt svého mistra. Ježíš ovšem dobře ví, co bude následovat a odmítá se obhajovat před Sanhedrinem nebo Pilátem Pontským . Nakonec je odsouzen k smrti ukřižováním a zavržen jako falešný prorok. Přes přání Piláta či velekněze ovšem Ježíšovou smrtí jeho zvěst o Božím království neumlká, naopak povstává v novém světle.

Ježíš Nazaretský E3 (Gesù di Nazareth E3) 1977

Čtyřdílný filmový opus zobrazuje život Ježíše Krista, od jeho narození až k trpké smrti tak, jak o něm vypravovali a psali první apoštolové. Režisér a spoluautor scénáře se však s přední italskou scenáristkou a britským spisovatelem rozhodli zpracovat biblickou legendu také jako příběh člověka na této zemi a rozšířit vyprávění o historický kontext starověké Judey. Kristův život a doba tak ve filmovém zpracování ožívá díky záběrům přímo citující křesťanská vyobrazení i zasazením do skutečných polopouštních lokací. Ježíšovo učení a myšlenky se v Zeffirelliho snímku otevírají širším významům a porozumění. Jejich propletení se strastmi a nadějemi tehdejších obyvatel, stejně jako obavami vládnoucích představitelů země, jež se zmítá v neklidu, ukazují nevyhnutelnost tragického konce i nový začátek lidských dějin…První díl začíná v malé židovské obci, kterou se šíří zpráva o zasnoubení tesaře Josefa s mladou Marií . Silně věřící dívku jedné noci zasáhne vize s božím poselstvím, málokdo jí ovšem věří. Dokonce hrozí, že ji snoubenec kvůli nečekanému těhotenství odvrhne a odsoudí ji tak k smrti. Po rozmluvě s rabínem a díky vlastnímu prozření ale Josef nakonec přijme Marii i dítě za své. Mezitím je vyhlášen census a mladí manželé tak musí cestovat do Betléma. Do pohybu se dává celá země a krajinou také putují tři mudrcové (, a ) následující nebeské znamení. Zprávy o naplňujícím se židovském proroctví a narození Spasitele dorazí až ke králi Herodovi , který se obává vzpoury a nařídí popravu všech betlémských nemluvňat. Marii, Josefovi i právě narozenému dítěti se však podaří hroznému osudu uniknout a z malého Ježíše postupně roste pozoruhodný chlapec. Druhý díl se posunuje o několik let dopředu. Judsku nyní vládne Herodes Antipas , který se musí potýkat s rostoucím počtem radikálních zélótů, ale také vzpurným kazatelem Janem Křtitelem hlásající pokání a příchod spasitele. Právě k Janovi přichází již dospělý Ježíš , aby se od něj nechal pokřtít, a Jan v něm rozpozná svého nástupce. Na Janovu radu se k Ježíšovi připojí jeho první učedníci, Ondřej a Filip, a putují napříč zemí. Mladý kazatel z Nazaretu mezi lidmi hlásá svůj výklad Písma a rovněž jim naslouchá – bohatým, chudým, ctnostným i zatraceným. Postupně se stává duchovním vůdcem podrobeného národa a získává další stoupence i učedníky, jejichž počet se rozroste na dvanáct. Avšak zatímco Ježíšův hlas zní stále silněji, uvězněný Jan Křtitel bude brzy umlčen. Třetí díl sleduje Ježíšovu cestu z galilejských plání do Jeruzaléma. Zprávy o jeho skutcích i slovech se šíří celou zemí, což vzbudí zájem jak u vzbouřeneckých skupin, tak u členů židovské rady starších. Zélóti přemýšlejí, jak jeho učení využít pro ozbrojené povstání a pomstít tak smrt Jana Křtitele. Část Sanhedrinu se naopak obává narušení mocenské rovnováhy, kterou s sebou nový prorok přináší. Samotný Ježíš dál rozmlouvá s každým, kdo mu otevře dveře, a odpouští kajícným. Mezi všemi také Marii Magdalské , která jej věrně následuje. Nakonec se se svými apoštoly vydává na svátek Pesach do hlavní města, přestože tam předpověděl svou smrt. U bran Jeruzaléma ho vítají davy a Jidáš se mezitím snaží přemluvit zákoníka Zeracha , aby jeho mistr mohl promluvit k Sanhedrinu. Ježíšovo kázání v Chrámu a konání zázraků ovšem pobouří řadu kněží, kteří za jeho rouhání žádají tvrdý trest. Čtvrtý díl zobrazuje poslední dny Ježíše Nazaretského na zemi. Po nepokojích v Chrámu hledají proroka i jeho učedníky po celém Jeruzalémě, ale marně. Sanhedrin je ohledně Ježíšova učení rozdělen a velekněz Kaifáš po přímluvách mistra Nikodéma a Josefa z Arimatie dovolí, aby před ně Ježíš předstoupil. V počestnost velerady věří i Jidáš , proto jim vyzradí úkryt svého mistra. Ježíš ovšem dobře ví, co bude následovat a odmítá se obhajovat před Sanhedrinem nebo Pilátem Pontským . Nakonec je odsouzen k smrti ukřižováním a zavržen jako falešný prorok. Přes přání Piláta či velekněze ovšem Ježíšovou smrtí jeho zvěst o Božím království neumlká, naopak povstává v novém světle.

Ježíš Nazaretský E1 (Gesù di Nazareth E1) 1977

Čtyřdílný filmový opus zobrazuje život Ježíše Krista, od jeho narození až k trpké smrti tak, jak o něm vypravovali a psali první apoštolové. Režisér a spoluautor scénáře se však s přední italskou scenáristkou a britským spisovatelem rozhodli zpracovat biblickou legendu také jako příběh člověka na této zemi a rozšířit vyprávění o historický kontext starověké Judey. Kristův život a doba tak ve filmovém zpracování ožívá díky záběrům přímo citující křesťanská vyobrazení i zasazením do skutečných polopouštních lokací. Ježíšovo učení a myšlenky se v Zeffirelliho snímku otevírají širším významům a porozumění. Jejich propletení se strastmi a nadějemi tehdejších obyvatel, stejně jako obavami vládnoucích představitelů země, jež se zmítá v neklidu, ukazují nevyhnutelnost tragického konce i nový začátek lidských dějin…První díl začíná v malé židovské obci, kterou se šíří zpráva o zasnoubení tesaře Josefa s mladou Marií . Silně věřící dívku jedné noci zasáhne vize s božím poselstvím, málokdo jí ovšem věří. Dokonce hrozí, že ji snoubenec kvůli nečekanému těhotenství odvrhne a odsoudí ji tak k smrti. Po rozmluvě s rabínem a díky vlastnímu prozření ale Josef nakonec přijme Marii i dítě za své. Mezitím je vyhlášen census a mladí manželé tak musí cestovat do Betléma. Do pohybu se dává celá země a krajinou také putují tři mudrcové (, a ) následující nebeské znamení. Zprávy o naplňujícím se židovském proroctví a narození Spasitele dorazí až ke králi Herodovi , který se obává vzpoury a nařídí popravu všech betlémských nemluvňat. Marii, Josefovi i právě narozenému dítěti se však podaří hroznému osudu uniknout a z malého Ježíše postupně roste pozoruhodný chlapec. Druhý díl se posunuje o několik let dopředu. Judsku nyní vládne Herodes Antipas , který se musí potýkat s rostoucím počtem radikálních zélótů, ale také vzpurným kazatelem Janem Křtitelem hlásající pokání a příchod spasitele. Právě k Janovi přichází již dospělý Ježíš , aby se od něj nechal pokřtít, a Jan v něm rozpozná svého nástupce. Na Janovu radu se k Ježíšovi připojí jeho první učedníci, Ondřej a Filip, a putují napříč zemí. Mladý kazatel z Nazaretu mezi lidmi hlásá svůj výklad Písma a rovněž jim naslouchá – bohatým, chudým, ctnostným i zatraceným. Postupně se stává duchovním vůdcem podrobeného národa a získává další stoupence i učedníky, jejichž počet se rozroste na dvanáct. Avšak zatímco Ježíšův hlas zní stále silněji, uvězněný Jan Křtitel bude brzy umlčen. Třetí díl sleduje Ježíšovu cestu z galilejských plání do Jeruzaléma. Zprávy o jeho skutcích i slovech se šíří celou zemí, což vzbudí zájem jak u vzbouřeneckých skupin, tak u členů židovské rady starších. Zélóti přemýšlejí, jak jeho učení využít pro ozbrojené povstání a pomstít tak smrt Jana Křtitele. Část Sanhedrinu se naopak obává narušení mocenské rovnováhy, kterou s sebou nový prorok přináší. Samotný Ježíš dál rozmlouvá s každým, kdo mu otevře dveře, a odpouští kajícným. Mezi všemi také Marii Magdalské , která jej věrně následuje. Nakonec se se svými apoštoly vydává na svátek Pesach do hlavní města, přestože tam předpověděl svou smrt. U bran Jeruzaléma ho vítají davy a Jidáš se mezitím snaží přemluvit zákoníka Zeracha , aby jeho mistr mohl promluvit k Sanhedrinu. Ježíšovo kázání v Chrámu a konání zázraků ovšem pobouří řadu kněží, kteří za jeho rouhání žádají tvrdý trest. Čtvrtý díl zobrazuje poslední dny Ježíše Nazaretského na zemi. Po nepokojích v Chrámu hledají proroka i jeho učedníky po celém Jeruzalémě, ale marně. Sanhedrin je ohledně Ježíšova učení rozdělen a velekněz Kaifáš po přímluvách mistra Nikodéma a Josefa z Arimatie dovolí, aby před ně Ježíš předstoupil. V počestnost velerady věří i Jidáš , proto jim vyzradí úkryt svého mistra. Ježíš ovšem dobře ví, co bude následovat a odmítá se obhajovat před Sanhedrinem nebo Pilátem Pontským . Nakonec je odsouzen k smrti ukřižováním a zavržen jako falešný prorok. Přes přání Piláta či velekněze ovšem Ježíšovou smrtí jeho zvěst o Božím království neumlká, naopak povstává v novém světle.

Ježíš Nazaretský E2 (Gesù di Nazareth E2) 1977

Čtyřdílný filmový opus zobrazuje život Ježíše Krista, od jeho narození až k trpké smrti tak, jak o něm vypravovali a psali první apoštolové. Režisér a spoluautor scénáře se však s přední italskou scenáristkou a britským spisovatelem rozhodli zpracovat biblickou legendu také jako příběh člověka na této zemi a rozšířit vyprávění o historický kontext starověké Judey. Kristův život a doba tak ve filmovém zpracování ožívá díky záběrům přímo citující křesťanská vyobrazení i zasazením do skutečných polopouštních lokací. Ježíšovo učení a myšlenky se v Zeffirelliho snímku otevírají širším významům a porozumění. Jejich propletení se strastmi a nadějemi tehdejších obyvatel, stejně jako obavami vládnoucích představitelů země, jež se zmítá v neklidu, ukazují nevyhnutelnost tragického konce i nový začátek lidských dějin…První díl začíná v malé židovské obci, kterou se šíří zpráva o zasnoubení tesaře Josefa s mladou Marií . Silně věřící dívku jedné noci zasáhne vize s božím poselstvím, málokdo jí ovšem věří. Dokonce hrozí, že ji snoubenec kvůli nečekanému těhotenství odvrhne a odsoudí ji tak k smrti. Po rozmluvě s rabínem a díky vlastnímu prozření ale Josef nakonec přijme Marii i dítě za své. Mezitím je vyhlášen census a mladí manželé tak musí cestovat do Betléma. Do pohybu se dává celá země a krajinou také putují tři mudrcové (, a ) následující nebeské znamení. Zprávy o naplňujícím se židovském proroctví a narození Spasitele dorazí až ke králi Herodovi , který se obává vzpoury a nařídí popravu všech betlémských nemluvňat. Marii, Josefovi i právě narozenému dítěti se však podaří hroznému osudu uniknout a z malého Ježíše postupně roste pozoruhodný chlapec. Druhý díl se posunuje o několik let dopředu. Judsku nyní vládne Herodes Antipas , který se musí potýkat s rostoucím počtem radikálních zélótů, ale také vzpurným kazatelem Janem Křtitelem hlásající pokání a příchod spasitele. Právě k Janovi přichází již dospělý Ježíš , aby se od něj nechal pokřtít, a Jan v něm rozpozná svého nástupce. Na Janovu radu se k Ježíšovi připojí jeho první učedníci, Ondřej a Filip, a putují napříč zemí. Mladý kazatel z Nazaretu mezi lidmi hlásá svůj výklad Písma a rovněž jim naslouchá – bohatým, chudým, ctnostným i zatraceným. Postupně se stává duchovním vůdcem podrobeného národa a získává další stoupence i učedníky, jejichž počet se rozroste na dvanáct. Avšak zatímco Ježíšův hlas zní stále silněji, uvězněný Jan Křtitel bude brzy umlčen. Třetí díl sleduje Ježíšovu cestu z galilejských plání do Jeruzaléma. Zprávy o jeho skutcích i slovech se šíří celou zemí, což vzbudí zájem jak u vzbouřeneckých skupin, tak u členů židovské rady starších. Zélóti přemýšlejí, jak jeho učení využít pro ozbrojené povstání a pomstít tak smrt Jana Křtitele. Část Sanhedrinu se naopak obává narušení mocenské rovnováhy, kterou s sebou nový prorok přináší. Samotný Ježíš dál rozmlouvá s každým, kdo mu otevře dveře, a odpouští kajícným. Mezi všemi také Marii Magdalské , která jej věrně následuje. Nakonec se se svými apoštoly vydává na svátek Pesach do hlavní města, přestože tam předpověděl svou smrt. U bran Jeruzaléma ho vítají davy a Jidáš se mezitím snaží přemluvit zákoníka Zeracha , aby jeho mistr mohl promluvit k Sanhedrinu. Ježíšovo kázání v Chrámu a konání zázraků ovšem pobouří řadu kněží, kteří za jeho rouhání žádají tvrdý trest. Čtvrtý díl zobrazuje poslední dny Ježíše Nazaretského na zemi. Po nepokojích v Chrámu hledají proroka i jeho učedníky po celém Jeruzalémě, ale marně. Sanhedrin je ohledně Ježíšova učení rozdělen a velekněz Kaifáš po přímluvách mistra Nikodéma a Josefa z Arimatie dovolí, aby před ně Ježíš předstoupil. V počestnost velerady věří i Jidáš , proto jim vyzradí úkryt svého mistra. Ježíš ovšem dobře ví, co bude následovat a odmítá se obhajovat před Sanhedrinem nebo Pilátem Pontským . Nakonec je odsouzen k smrti ukřižováním a zavržen jako falešný prorok. Přes přání Piláta či velekněze ovšem Ježíšovou smrtí jeho zvěst o Božím království neumlká, naopak povstává v novém světle.