Filmy žánru: Dokumentární

Václav II. – cesta ze stínu (Václav II. – cesta ze stínu) 2021

Byl prý bázlivý a nerytířský, ale přesto dokázal z rozvrácené země vytvořit ambiciózní a respektovanou středoevropskou velmoc… Dne 27. září 2021 uplyne přesně 750 let od narození Václava II., předposledního českého krále z rodu Přemyslovců. Skutečný obraz tohoto panovníka zůstává dodnes značně zkreslený a zjednodušený. Václav je ke své újmě stavěn do kontrastu se svým slavným otcem Přemyslem Otakarem II. i se svým vnukem, velkým státníkem císařem Karlem IV. Tradice říká, že Václav byl spíše slabý vládce sužovaný nemocemi, jimž na sklonku svého života podlehl. Byl psychicky labilní, prchlivý, svárlivý, přehnaně zbožný a neoplýval rytířskými ctnostmi, jak doba žádala. Ale je možné, že by tak nevýrazný panovník vytvořil z českého státu mocnou středoevropskou říši, získal pod kontrolu polskou i uherskou korunu a promyšlenou hospodářskou politikou nastolil výrazný ekonomický růst? Ve spolupráci s předními odborníky se pokusíme postavu tohoto výjimečného přemyslovského vladaře rehabilitovat a vyvézt jej z nezaslouženého stínu. Zjistíme, že i přesto, že bývá Václav II. dodnes terčem posměšků, patří bezesporu k největším osobnostem našeho středověku.

Pandas (Pandas) 2018

Britney vs. Spears (Britney vs. Spears) 2021

Novinářka Jenny Eliscu a dokumentaristka díky exkluzivním rozhovorům a odkrývaným důkazům otevírají nový pohled na zápas o vlastní svobodu.

Alganesh (Alganesh) 2021

Doktorka Alganesh Fessaha přináší naději i vyhlídky na lepší budoucnost mladým lidem vyhnaným z domova kvůli konfliktu mezi Etiopií a Eritreou. Emotivní dokument.

Letící kůň (Letiaci kôň) 2015

Povídka Letící kůň poodhaluje paradoxy v životě Eduarda Kirchbergera, jenž napsal pod jménem Karel Fabián román Letící kůň (1961) o dozvucích války v Koreji a řadu dalších próz. Kirchberger byl za války v odboji, byl vyslýchán gestapem a vězněn. Po Únoru se pokusil emigrovat, ale to se mu nepodařilo, a tak využil amnestie a vrátil se. Spolupracoval s StB. Nesnášel lhaní a bez publikování si nedokázal představit život. – Snímek kombinuje fotografie, dokumenty, čtené záznamy z výslechů a dobové archivní záběry se scénami provedenými kreslenou animací. Videohovor Kirchbergerových dvou dcer po Skypu je ztvárněn animační technikou rotoskopie (tj. překreslováním natočeného materiálu).

Sluneční stát (Mzis qalaqi) 2017

Gruzínské hornické město Čiatura má své nejlepší dny dávno za sebou. Meditativní portrét postapokalyptického města duchů a jeho obyvatel sleduje, jak si vybydlené domy okolní krajina bere zpět. Čiatura byla vybudována nad jedním z největších světových nalezišť manganu a po staletí se jednalo o centrum průmyslu pulzující životem. Po vyhlášení nezávislosti Gruzie na Sovětském svazu ale začalo celé město upadat. Zbývající obyvatelé se ze všech sil snaží i v těchto nelehkých podmínkách prožít plnohodnotný život. Někteří horníci si realizují sny v amatérském divadelním spolku, jiní zpěvem tradičních písní. Jedinými svědky jejich snahy odolat zkáze jsou chátrající betonové stavby. Působivá kamera poklidně proplouvá opuštěnými průmyslovými komplexy obklopenými takřka panenskou přírodou a skalisky pnoucími se skrze šedé příkrovy mraků nad touto světem zapomenutou krajinou.

Kid 90 (Kid 90) 2021

5 October (5 October) 2016

Příběh muže, který se jednoho dne rozhodl opustit svou rodinu. Jeho putování je zachyceno deset let poté, co se vydal na cestu. Ta je pro něho útěkem, způsobem, jak se vyhnout závažnému rozhodnutí a jak se zbavit dvoukilového nádoru na obličeji, který se neúspěšně pokouší zakrýt plnovousem. Jsou to úniky před sebou samým, před strachem, před nesnesitelnými situacemi, počasím i každodenním hledáním místa na přespání. Jeho zdraví mu však neustále připomíná tíživou skutečnost – že čeká na operaci, která může mít fatální následky.

Jsme jedné krve: Malcolm X a Muhammad Ali (Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali) 2021

Výjimečné pouto mezi Malcolmem X a Muhammadem Alim se rozpadlo kvůli vzájemné nedůvěře i odlišným hodnotám. Jak proběhlo jejich náhodné setkání a tragická roztržka?

Svatý závod (La Grand-Messe) 2018

Každý rok se skupina postarších francouzských manželů vydává ve svých karavanech na strategická místa podél trasy Tour de France, kde dlouhé dny čekají na okamžik, až letmo zahlédnou projíždějící cyklisty. Kamery a , francouzsko-belgického dua režisérů, zachycují tuto skupinu během častých a mnohdy i velice zábavných debat. Jsme svědky drobných manželských konfliktů, každodenního úsilí najít nejlepší televizní signál i horlivé snahy ulovit záběry závodníků, doprovázené stížnostmi na mladé lidi překážející ve výhledu. Přemítání těchto energických a duchem mladých diváků se odehrává na pozadí Ravelova majestátního Bolera. Tento observační dokumentární film povyšuje zdánlivě nudnou dovolenou na cosi vzrušujícího a radostného.