Měsíční archivy: Únor 2022

Mo Gilligan: Momentum (Mo Gilligan: Momentum) 2019

Komik Mo Gilligan s lehkostí i břitkým humorem vypráví o skromných začátcích, rodinných vztazích a složitém umění klubového tance.

The Coven (The Long Night) 2022

Arsène Wenger: Invincible (Arsène Wenger: Invincible) 2021

Čisté ruky (Čisté ruky) 1956

Ne každý zakázaný film musí nutně být dílem výjimečných hodnot, někdy jen dokládá zmatenost dobových měřítek. To platí rovněž pro politické drama Andreje Lettricha Čisté ruky, které bylo připravováno jako ilustrace stalinistických tezí o zostřujícím se třídním boji: záškodníci totiž pronikli i do vedení komunistické strany a jejich vinou dlouho selhávalo združstevňování východního Slovenska. Jenže Čisté ruky byly dokončeny a měly být uvedeny v roce 1956, kdy ve známost vešlo odsouzení stalinistického systému – a celý film tak paradoxně získal odbojný protistranický nádech. Mohl naznačovat, že za všechno špatné nesou zodpovědnost zlotřilí komunističtí funkcionáři, pokud by záškodníci, kteří se vetřeli mezi ně, byli pouhou smyšlenkou. Poděšení schvalovatelé film nejenže okamžitě zakázali, ale navíc přikázali spálit veškeré kopie i rozmnožovací materiály. Naštěstí jejich příkaz nebyl splněn, takže neuvěřitelná rarita zůstala uchována dodnes.

Non mi uccidere (Don’t kill me) 2021

Nebo (Небо) 2021

The Last Thing Mary Saw (The Last Thing Mary Saw) 2021

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire (OSS 117: From Africa with Love) 2021

Planetárium (Osudová seance) 2016

Američanky, sestry Laura a Kate Barlowovy přijely do Evropy 30.let minulého století, aby se tu živily tím, že pořádají spiritistické seance.  Starší Laura je něco jako moderátorka večera a mladší Kate je medium. Seance pořádají jak veřejné, tak soukromé. Na jedné veřejné seanci si jich všimne i filmový producent polského původu André Korben a požádá o soukromou seanci u něj doma. S průběhem akce je natolik spokojený, že oběma sestrám nabídne ubytování ve svém vlastním domě. To je pro ně samozřejmě výhodné a protože v poslední době zájem o seance není tak velký. Korbena napadlo, že by mohl natočit seanci jako takovou, ale zpočátku se nesetkává se s velkým pochopením investorů. Nezdá se jim to, ale režiséra zaujme Laura, která sice není medium, ale je velmi fotogenická a mohla by medium ve filmu zahrát a Laura dostává svou první filmovou roli a společně s Kate se stěhují ke Korbenovi, kde je o ně dobře postaráno. Je to hlavně proto, že Korben pokračuje tajně v seancích s Kate. Když se to Laura dozví, má tušení, že tu nejde o duchovní zájem, ale je v tom spíš zájem sexuální. Kvůli natáčení filmu v jiné lokalitě musí Laura opustit Kate a nechat ji u Korbena. Ten toho okamžitě využije a vezme Kate do ústavu, kde zkoumají metafyzické jevy a hodlá zde natočit opravdového ducha, který se jistě zjeví během seance. Laura o těchto aktivitách nic neví, ale co ví jistě, je, že vzhledem k době, ve které žijí, se proti Korbenovi, který je Žid, obrací vlna nenávisti. Dokonce to zajde tak daleko, že je natočen fiktivní pornofilm, ve kterém údajně Korben hraje i když je očividné, že to není on…

Girl Power (Girl Power) 2016

Girl Power je dokumentární film o ženách, které zasvětily své životy graffiti, i když této subkultuře naprosto dominují muži. Dokument je založen na silném osobním autobiografickém příběhu pražské writerky Sany, která ho natáčela po celém světě více sedm let. Zároveň nás seznámí s ženskými writerkami z patnácti měst světa. Fascinující cestopis přichází s novým pohledem na fenomén, který je širokou veřejností často chápán jako vandalismus, ale lze ho vnímat i jako životní cestu.