Filmy žánru: Dokumentární

Tajemství vesmíru: Velcí vědci (Secrets of the Universe Great Scientists in Their Own Words) 2014

Největší fyzici 20. století byli zodpovědní za některé z nejvýznamnějších vědeckých objevů v celé lidské historii. Od rozbití atomu po porozumění tajemství vesmíru nastavilo lidské chápání nové parametry. Tento fascinující dokument využívá dobové záběry a přivádí k životu osobnosti a objevy fyziků, jež mají stále dopad na to, jak dnes tvořen svět. Objevíme příběhy ze zákulisí vědy u Alberta Einsteina, Richarda Feynmana a Stephena Hawkinga.

Jak se stát Alfa samcem? (Manual Del Macho Alfa) 2014

S nadsázkou zpracovaný filmový příběh s lachtany jihoafrickými, od nichž se na jedné straně tolik lišíme a na druhé s nimi máme tolik společného… Jeden samec pro deset samic a devět samců nemá nic. Život lachtanů není férový. To je výchozí bod tohoto dokumentu, který s humorem proniká do nejhlubších sfér života mořských savců. Ostrov lachtanů je místem, kde se shromažďuje k rozmnožování nejvíc jedinců lachtana jihoamerického. Každý rok se jich tu usazuje 200 000. Jen několik málo tvorů na naší planetě ztělesňuje boj o přežití tak, jak se o něm píše v knihách, jako samci tohoto druhu. Každý den se tu odehrávají komedie i tragédie ve své nejryzejší podobě.Dokument zachycuje s ironizujícím nadhledem životní příběh lachtana, který se snaží stát jedním z privilegovaných samců, neboť jen ti si každoročně mezi sebou rozdělí všechny samice. Budeme ho sledovat od narození až do dospělosti, a seznamovat se tak s mechanismy přirozeného pohlavního výběru. Pobavíme se rozporem mezi antropomorfní vizí a rádoby objektivitou některých dokumentů až na samou hranici, kde se fiktivní dělicí čára mezi člověkem a zvířaty vytrácí. Drsná krása zrození, něžnost kojení, matka nucená opustit své mládě, aby ho nakrmila, smrtící půst a zvláštní násilné chování dospělých jedinců mění savce s obyčejným životním příběhem v tvory, od nichž se na jedné straně tolik lišíme a na druhé s nimi máme tolik společného.

A Grand Night In: The Story of Aardman (A Grand Night In: The Story of Aardman) 2015

Kevin Hart: What Now? (Kevin Hart: What Now?) 2016

Záznam z živého vystoupení, které bylo součástí světové tour What Now? odehrávající se ve vyprodaném Lincoln Financial Field, stadionu týmu amerického fotbalu Philadelphia Eagles.  tímto činem píše historii. Stal se totiž prvním stand-up komikem, kterému se podařilo vystoupit pro neuvěřitelných 50 000 lidí.

50 let Star Treku (50 let Star Treku) 2016

Vzestup a pád El Chapa (The Rise and Fall of El Chapo) 2016

Dokument ukazuje vzestup a pád vraha, pašeráka drog a lidového hrdinu, Joaquina El Chapa Guzmana. Jeho příběh je známý, ale tento dvouhodinový speciál přináší unikátní pohled na osobnost skrývající se za tímto mýtem a na to, jaký vliv má jeho mezinárodní drogový kartel na Spojené státy.

Hirošima: Den, kdy shodili bombu (The Day They Dropped the Bomb) 2014

Jedna z nejzásadnějších událostí v historii Japonska ve vzpomínkách očitých svědků…Následkem svržení atomové bomby na japonské město Hirošimu, k němuž došlo v pondělí 6. srpna 1945, zemřelo okamžitě na 70 000 lidí. Tragická událost, nemající dosud obdoby, zanechala bolestné vzpomínky v srdcích všech, kteří se na ní – ať už na jedné či druhé straně – podíleli. Dokument obsahuje výpověď posledního přeživšího člena posádly letadla, které bombu svrhlo, a výpovědi několika obyvatel Hirošimy, jimž se podařilo z pekla uniknout … Posádku letadla, které dostalo jméno pilotovy matky Enola Gay, tvořil navigátor Dutch Van Kirk, který v dokument promlouvá, dále pak pilot Paul Tibbets a bombometčík Thomas Ferebee. Byli to přátelé a říkali si Tři muškerýři. Zpočátku o tajné misi věděli pouze oni …Práce na vývoji a výrobě bomby započaly o čtyři roky dříve a její použití mělo být odpovědí na krutosti, jichž se Japonci ve válce dopouštěli, zejména pak na překvapivý a ničivý útok na Pearl Harbor. Vývoj bomby posvětil prezident , její použití posléze následující prezident . Práce na výrobě bomby dostaly název Projekt Manhattan a byly urychleny, protože se Američané obávali, aby je nepředběhli Rusové. Zatímco v Evropě Němci kapitulovali a 8. května 1945 nastal konec války, v Pacifiku pokračovaly krvavé boje, které si na každé z obou stran – tedy mezi Američany a Japonci – vyžádaly kolem milionu obětí. Přípravy na atomovou misi probíhaly na ostrově Tinian, který je součástí Mariánských ostrovů. Když Japonsko po konferenci v Postupimi odmítlo americké ultimátum a pokračovalo ve válce, prezident Truman vydal rozkaz svrhnout bombu. Po předcházejících pokusech s bombami s klasickou náplní bylo za cíl vybráno město Hirošima, kterému se až dosud americké bomby vyhýbaly. Vyhlašované poplachy byly vesměs plané.Konečně bylo stanoveno pevné datum – 6. srpna 1945 – a letadlo Enola Gay svrhlo z paluby Chlapečka, jak  byla bomba pojmenována. Bylo pondělí ráno, 8 hodin 15 minut a 15 vteřin, a nad Hirošimou se klenula jasně modrá obloha … Následky byly katastrofální: okamžitě zemřelo na 70 000 lidí, při explozi se vyvinula teplota 2 982 stupňů Celsia, takže z lidí nacházejících se nejblíže místu, kam bomba dopadla, zbyly jen stíny. Následná nárazová vlna, šířící se rychlostí 3 200 metrů za vteřinu a pozdější požáry dokonaly dílo zkázy. Hustý dým zahalil to, co zbylo z města, kde ležely tisíce mrtvých a potáceli se těžce zranění, popálení a strašlivě znetvoření přeživší. Japonci ovšem nekapitulovali, k tomu císaře přinutila až další bomba, svržená o tři dny později, 9. srpna,  na město Nagasaki. Tam na místě zemřelo 40 000 lidí. O šest dní později Japonsko kapitulovalo …

Stalinova dcera (Stalins Tochter) 2015

V období studené války zapůsobila jako obrovská senzace zpráva, že dcera Světlana Josifovna Allilujeva uprchla na Západ. Přestože byla diktátorovým nejmilejším dítětem, životní tragédie se jí nevyhnuly. Matka a bratr jí zemřeli, příbuzní byli popraveni a její lásku dal její vlastní otec unést. Světlanin pokus měl jen částečný úspěch, v podmínkách boje kapitalismu s komunismem nemohla být tím, kým doopravdy byla. Náš dokumentární film seznamuje diváky s množstvím dosud neznámých autentických materiálů, mimo jiné také s posledním, osobně laděným rozhovorem se Stalinovou dcerou, který se dosud nikde nevysílal.

Stromodům v Kostarice (Ein Baumhaus in Costa Rica) 2010

V kostarickém deštném pralese můžete směle razit heslo Zpátky na stromy! Nikde jinde na světě to není více na místě než zde. V korunách zdejších stromů bylo totiž postaveno nejlepší ekologické obydlí na světě.Peter Garčár je sice rodákem z Tešedíkova na Slovensku, mnoho let už ale žije v zahraničí. Posledních 15 let konkrétně na Kostarice. Peter je cestovatelem, dobrodruhem, sportovcem, ale především vášnivým ochráncem přírody. A také stavebním inženýrem. Na Kostarice, kde vlastní několik hektarů deštného pralesa, realizoval svůj velký sen – projekt ekologického stromodomu. A tento vysněný projekt v sobě spojuje všechny jeho vášně. K tomu, aby postavil obydlí na vrcholku stromu, ho inspiroval zejména pohled na lesní velikány kostarického deštného pralesa. Peterovým cílem se stalo postavit ekodům, který bude zavěšený na kmeni stromu tak, aby strom nepoškozoval, a který bude zároveň umožňovat studování života ve střední vrstvě stromového patra deštného pralesa, tedy zhruba ve výšce pětadvaceti metrů. Proč právě v této hladině? To proto, že v tropickém pralese se nejrozmanitější část života skrývá právě v této úrovni. Kromě soukromého, případně turistického využití, by pak bylo možné využívat tohoto stromodomu i k vědeckým účelům, ideálně jako pozorovatelnu pro biology.Peter není jen nějaký nepraktický snílek, svůj stromodům na Kostarice s pomocí indiánských pomocníků skutečně postavil. Jedná se o skrznaskrz jedinečnou stavbu. Na rozdíl od jiných domů se tento stavěl odshora dolů. Je to také jediná úplně zavěšená stavba na světě. Přípravy na stavbu trvaly dva roky a samotné smontování 600 stavebních dílů, které musel Peter a jeho indiánští pomocníci dopravit do pětadvacetimetrové výšky, zabralo 8 dní. Dům je jako skládačka, všechny díly do sebe dokonale zapadají a při stavbě nebyl použitý jediný hřebík. Výjimečný projekt Treehouse Nature Observatorio Petera Garčára pak získal v prosinci roku 2012 v Londýně cenu za nejlepší inovaci v oblasti turismu – World Responsible Turist Awards – jako nejlepší příklad pro budoucí rozvoj turismu s ohledem na ekologii.

Znovuobjevený Angkor (Angkor redécouvert) 2013

Rozluštěné tajemství jednoho z největších měst historie… Pozůstatky civilizace vzkvétající od osmého do začátku patnáctého století vyvolávají řadu otázek. Moderní technika může poodhalit, co dosud skrývala zeleň. Na palubě vrtulníku je přístroj Lidar, s jehož pomocí bude proveden detailní dálkový průzkum zaniklého města. Laserové paprsky pronikají zeleným příkrovem až k zemi. Jejich odrazem se postupně vytvoří síť bodů, které naznačí už neexistující stavby. Ve třináctém století Angkor byl největším městem světa. Pozůstatky tohoto fascinujícího centra khmerské říše francouzští badatelé objevili až v devatenáctém století. Proč tato civilizace zanikla? Na tuto otázku se dnes snaží odpovědět vědci z celého světa. K tomu, aby bylo takové místo opuštěno, a to ještě poměrně velice rychle, musely existovat zřejmě pádné důvody. Jen stěží si lze představit, že by lidé Angkor opustili jen proto, že by si král vzal do hlavy, že mu místní podnebí nevyhovuje, a že se tedy přestěhuje jinam. Angkor bylo téměř něco jako věčné město Khmerů a zůstalo jím až do samotného konce.